BANNER 2021

RIKTLINJER FÖR FYSISK AKTIVITET

Sverige följer WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet. Riktlinjerna uppdaterades i november 2020 och innebär en ökad rekommendation av rörelse, för alla! I en tid då många människor är hemma och stillasittande betonas vikten av rörelse, i ALLA åldrar. Vi måste öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittandet. Så är det! Varje steg räknas och all rörelse är viktig. Statistik visar tex att 4 av 5 ungdomar inte får tillräcklig fysisk aktivitet, det är oroväckande. Regelbunden fysisk aktivitet är nyckeln till att förebygga och hantera hjärtsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer samt minska symptom på depression och ångest, förbättra minne och öka hjärnans hälsa. Att vara fysisk aktiv är avgörande för hälsa och välbefinnande, det kan hjälpa till att lägga år till liv och liv till år . Vi välkomnar rekommendationerna med glädje och finns här för att guida dig rätt! Vi har bra träning att erbjuda varje åldersgrupp.

VUXNA FRÅN 18 ÅR OCH UPPÅT

Fysiskt aktiva i minst 150 minuter i veckan.

– Alla vuxna från 18 år och uppåt bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan.
– Intensiteten bör vara minst måttlig vilket innebär ökning av puls och andning.
– Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka.
– Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar.
– Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om man utöver detta ökar mängden fysisk aktivitet till 300 minuter per vecka.
– Muskelstärkande aktivitet bör utföras minst 2 ggr/vecka och gärna fler ggr.
– Äldre, det vill säga vuxna över 65 år, bör även träna balans.

Exempel på fysisk aktivitet som uppfyller denna rekommendation är 30 minuters rask promenad fem dagar per vecka, 20–30 minuters löpning tre dagar per vecka eller en kombination av dessa eller andra pulshöjande aktiviteter.

       ENDORFIN REKOMMENDERAR:

 • GYMTRÄNING – Varva kondition och styrka för bästa resultat.
  Vi hjälper gärna till med gyminstruktion så att du känner dig trygg i gymmet.
 • MILON, enkel, säker och effektiv stationsträning för både styrka och kondition.
 • GRUPPTRÄNING – Här finns massor av alternativ där du tränar styrka och kondition.
  Styrka: BODYPUMP, HEAT, CORE, PRAMA STRONG, GRIT STRENGTH
  Kondition: CYKEL, INDOORWALKING, ZUMBA, BODYATTACK, STEP, DANS, GRIT CARDIO, PRAMA ATHLETIC, PRAMA ENERGY,
 • CROSSFIT – Utmanande funktionell träning i vår CrossFit-Box. Följ dagens wod för variation och säker träning.
 • YOGA – För mental balans, inre styrka och lugn i sinnet.

  VUXNA ÖVER 65 ÅR

  Fysiskt aktiva i minst 150 minuter i veckan.

  – Du som 65 + bör vara fysiskt aktiv minst 150 minuter i veckan.
  – Intensiteten bör vara minst måttlig vilket innebär ökning av puls och andning.
  – Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka.
  – Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar.
  – Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om man utöver detta ökar mängden fysisk aktivitet till 300 minuter per vecka.
  – Muskelstärkande aktivitet bör utföras minst 2 ggr/vecka och gärna fler ggr.
  – Vuxna över 65 år bör även träna balans.

  Exempel på fysisk aktivitet som uppfyller denna rekommendation är 30 minuters rask promenad fem dagar per vecka, 20–30 minuters löpning tre dagar per vecka eller en kombination av dessa eller andra pulshöjande aktiviteter.

  ENDORFIN REKOMMENDERAR:

  • SENIORKLUBBEN med anpassad och varierad gruppträning för Dig 60+.
  • GYMMET, vi guidar dig gärna i våra styrke- och konditionsmaskiner.
  • MILON, enkel, säker och effektiv stationsträning för både styrka och kondition.

  BARN OCH UNGDOMAR 5-17 ÅR

  Fysiskt aktiva 60 minuter om dagen.

  Det är särskilt viktigt att röra på sig under uppväxtåren, eftersom det är då vi bygger vårt skelett, våra muskler och utvecklar vår motorik, koordination och rörelseförmåga.
  Alla barn och ungdomar bör röra på sig varje dag som en del av lek, spel, sport, planerade transporter, rekreation, idrott eller motion.

  För att få så stora hälsoeffekter som möjligt av att vara fysiskt aktiv, bör barn och unga:
  – Vara fysiskt aktiva i mer än 60 minuter om dagen
  – Intensiteten bör vara minst måttlig vilket innebär ökning av puls och andning.
  – Ägna sig åt pulshöjande aktiviteter minst tre gånger i veckan.
  – Minst tre gånger i veckan ägna sig åt aktiviteter som belastar skelett och muskulatur.

  ENDORFIN REKOMMENDERAR:

  • Barnkurser 2-15 år
   För våra barn har vi en rad kurser och aktiviteter som främjar rörelse och hälsa.
   Endorfin dansskola, PRAMA interaktiv träning, CrossFunctional Kidz, Rumble kampsport, Born To Move och funkykids.
  • Ungdomsträning 12-15 år
   Vi rekommenderar varmt vår UNGDOMSTRÄNING där ungdomarna får en trygg och säker guidning på gymmet. De lär sig träning och hur de ska vara hos oss på Endorfin. Vi ser vår ungdomsträning som ett sätt för oss att få ungdomar att verkligen tycka om att röra på sig.

  FORSKNING FYSISK AKTIVITET & HÄLSA

  Forskningen visar att det finns ett positivt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner, t.ex. kan fysisk aktivitet påverka minne och koncentration och skydda mot depression och demens.

  Fysisk aktivitet minskar risken för:

  • förtida död, oavsett orsak
  • hjärt-kärlsjukdom, till exempel högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke
  • metabola sjukdomar, till exempel typ 2 diabetes, fetma, metabola syndromet
  • cancer, till exempel tjocktarms- och bröstcancer
  • fall och benbrott, till exempel höftfraktur
  • psykisk ohälsa, till exempel demens, depression.