INFORMATION OCH ÅTGÄRDER

Alingsås 20.11.16

REGERING OCH FOLKHÄLSOMYNDIGHET PRESENTERADE NYA RESTRIKTIONER GÄLLANDE COVID-19 16/11 2020. HÄR HITTAR DU INFORMATION KRING HUR VERKSAMHETEN PÅ ENDORFIN FORTSÄTTER.

 

 • Vi håller fortsatt öppet anläggningen enligt rekommendation.
 • Vi vill förtydliga att det är av absolut största vikt att ALLA följer de råd om avstånd, hygien och renlighet som gäller. INGA undantag utan nu ser vi till att sköta detta perfekt framöver.
 • Vi vill förtydliga att vi som verksamhet inte omfattas av restriktionerna kring allmän sammankomst på 8 personer även om vi förstår att vi tillsammans med andra verksamheter självklart har ett fortsatt stort ansvar!
 • Vi vill alla att Endorfin ska få hålla öppet under hela denna pandemin, då många har träningen hos oss som sin viktigaste faktor för välmående. Tillsammans undviker vi hårdare restriktioner!
 • Vi håller på våra redan åtstramade restriktioner och vår förhoppning är att vi tillsammans kan ta detta på allra största allvar och HJÄLPAS ÅT.
 • Vi håller igång vår mycket begränsade gruppträning och vi uppmanar till gemensamt ansvar i våra lokaler för att lösa denna situation. Virtullea klasser finns för att öka möjligheterna till träning med mindre antal deltagare. Tänk på nedanstående.

– Träna dagtid om du har möjlighet
– Byt om och duscha hemma
– Håll avstånd
– Torka rent
– Var 100% FRISK!

 

TACK FÖR DITT STÖD!

 


 

Alingsås 20.10.29


SKÄRPTA RÅD TILL FÖLJD
AV COVID-19!

Folkhälsomyndigheten skärpte 29/10 2020 restriktionerna i samband med pandemin och vi måste omgående anpassa verksamheten
efter rådande rekommendationer.

Anläggningarna kommer att hålla öppet och vi gör följande:

– I ett första skede stramar vi åt vår gruppträning ordentligt igen och begränsar antalet tränande på klasser/wodar.

– Vi utökar våra virtuella klasser så att vi kan sprida besöken än mer .

– Vi uppmanar dig som kan att träna dagtid. Vår primetime är 17-20, kan du träna övriga tider så gör gärna det.

– Vi uppmanar till ombyte och dusch hemma.

– Barngrupper och KidzInn körs enligt rekommendation (barn 2005 och yngre).

– PT-grupper körs enligt tidigare. Varje PT kontaktar sina kunder.

– ALLA måste ta ansvar för att hålla avstånd till sina medmänniskor. Visa respekt för varandra.

– TORKA AV ditt material efter användning. För att känna oss extra trygga kan vi med fördel även torka av innan vi tränar.

TILLSAMMANS har vi ett ansvar och vi måste hjälpas åt. Vi vill kunna hålla öppet och vädjar därför till Er alla att:

– Stanna hemma om du upplever minsta symptom.

– Håll avstånd och visa respekt gentemot varandra.

– Torka av ditt material innan och efter du använt det, använd våra
virusservetter.

– Tvätta & sprita händerna noga.

Vi förstår att ni vill träna och upprätthålla er hälsa.
Vi
vet att det är viktigt även i dess tider. Och vi uppmuntrar verkligen till rörelse, oavsett vart den sker. Och kan vi bara hjälpas åt så klarar vi detta… TILLSAMMANS.


Alingsås 20.09.11

Vi vill ta ansvar, både på individ- och samhällsnivå, och för oss är det viktigt att ni ska känna er trygga med att besöka oss och träna hos oss. Vi tar situationen på fullaste allvar, följer utvecklingen, uppdaterar oss regelbundet och följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Vi tog tydliga beslut från start och vi fortsätter att hålla vår linje. Vi vill bidra med det vi kan. Samtliga beslut vi tar är grundade hos oss gemensamt med hänsyn till samhället, vår personal, Er medlemmar och helheten, vårt fantastiska Endorfin!

På denna sida kan du hitta aktuell information kring COVID-19. Vi följer nuvarande rekommendationer från myndigheterna och följer konstant händelseutvecklingen. Med hänsyn till detta har vi nu följande åtgärder:

 • Gymmet hålls ÖPPET tillsvidare enligt de rekommendationer som finns.
 • Rutinerna för städ och rengöring har utökats.
 • Vi berörs inte av restriktionerna gällande allmänna omklädningsrum men av omtänksamhet för andra, byt gärna om och duscha hemma.
 • Personlig träning körs som vanligt. Kontakta din PT om du har frågor eller funderingar. Vi har även lanserat PT ONLINE för dig som vill ha professionell hjälp, oavsett vart du bor.
 • KidzInn öppet och bemannat med begränsat antal platser.
 • Ungdomsträningen är igång och våra PT finns på plats och guidar ungdomarna på gymmet.
 • Barnkurserna är igång och körs som vanligt under hösten.
 • Seniorklubben är igång med restriktioner kring antal & avstånd.
 • Vi hänvisar till träning med vår app Club Endorfin. Du hittar mer info hur den funkar HÄR. I appen erbjuds en rad träningstips och program i gymmet samt för hemmaträning.
 • Servetter med effektiva resultat mot Coronavirus har satts upp på hela anläggningen. Används till händer, redskap och material. Vi uppmanar ALLA att använda dessa och torka noga efter sig!

UPPDATERAD INFO KRING GRUPPTRÄNING & CROSSFIT 1/9 2020.

Gruppträning och CrossFit är igång med reducerade platser och avstånd. Vi är enormt glada och står rakryggade efter det tydliga beslut vi tog i mars att stänga ner all form av organiserad gruppträning. Det har känts rätt i magen hela vägen att ta ansvar på det sätt vi kunnat i rådande krissituation. Efter samtal med Folkhälsomyndigheten  tog vi beslutet att successivt starta igång vår gruppträning,  dock på VÅRT SÄTT. Med en tydlig handlingsplan och restriktioner som gör din träning så trygg som möjligt.

VÅRA RESTRIKTIONER I CROSSFIT & GRUPPTRÄNING:

– Begränsat antal deltagare på samtliga klasser.
– Tid mellan de klasser som kräver material så att bytet blir smidigt och alla hinner rengöra sitt material noga.
– Salar har markeringar i golvet och vissa cyklar/walkers blir avspärrade för att kunna hålla rätt avstånd.
– Specialinstruktioner på de klasser där det behövs för att kunna hålla avstånd i salen.
– Fler rengöringsmöjligheter med servetter, spray och papper/papperskorgar.
– HEAT och ENDORFIN FAMILJ körs inte som cirkelträning utan på stället med eget material och begränsat antal platser.
– Wodar anpassas och förutsättningar för ordentlig rengöring finns.
– Våra virtuella klasser rullar vidare med stor spridning över dagen så att vi kan glesa ut deltagarantalen och ge dig fler träningsmöjligheter.

Varmt välkomna tillbaka in i salarna. Med ansvar och omtanke om varandra gör vi detta på bästa sätt, TILLSAMMANS!

VI UPPMANAR!

– Tvätta händerna innan du spritar dem.
– Använd de nya virusdödande servetterna både till händer, maskiner och redskap. Allt du tar i ska göras rent!
– Påminn varandra om att rengöra material som använts.
– Håll avstånd till varandra.
– OM du har möjlighet, träna gärna på tider då beläggningen är lägre. 16.30-19.30 är vår primetime. Dagtid är det lugnare.

AV RESPEKT FÖR DIG SJÄLV & ANDRA VID MINSTA TVEKSAMHETER, TRÄNA INTE OM DU UPPLEVER NÅGON FORM AV SYMPTOM ELLER HAR NÄRSTÅENDE SOM ÄR DRABBAD.

Nu hjälps vi åt att ta hand om och ta hänsyn till varandra! Tillsammans ska vi ta oss igenom det här. Kom gärna till oss om ni har frågor eller funderingar.

Med vänlig hälsning personalen på Endorfin!